Tréninkový plán

Pokud se rozhodnete pro cvičení dle individuálního tréninkového plánu, vytvořím jej po úvodní konzultaci a diagnostice pohybového systému dle Vašich cílů a s ohledem na Vaši nynější kondici, zdravotní stav, věk a pohlaví.

Plán bude rozepsán na Vámi určený počet dní v týdnu a bude obsahovat přesné pořadí cviků, počty sérií, opakování a velikost zátěže. Je v něm zahrnut i strečink jednotlivých svalových partií. Doporučuji se mnou odcvičit plán celý, jak je rozepsán. Při cvičení Vám vysvětlím principy daných cviků, upozorním, na co si musíte dát pozor a určím velikost zátěží. Je moc důležité, abyste cviky správně prováděli a nenaučili se začátečnické chyby, které se později špatně odstraňují.

Podle plánu poté sami cvičíte cca 2-3 měsíce. Po této době si tělo na zátěž a cviky zvykne a aby mohlo opět na cvičení dobře reagovat, je nutné jej obměnit.